اخذ ویزا

ویزای-اسپانیا-بال-طلایی

ویزای اسپانیا 

اسپانیا عضو اتحاد شنگن است و برای سفر به اسپانیا نیاز ویزای شنگن می باشد. اولین مرحله برای درخواست ویزای اسپانیا تکمیل فرم درخواست ویزای اسپانیا است که باید از سفارت مربوطه به صورت حضوری یا اینترنتی دریافت شود. این فرم را باید به همراه مدارک مورد نیاز دیگر در زمان مصاحبه ارائه دهید. جهت تقاضای ویزای اسپانیا، حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه صورت می‌گیرد….  

ویزای-یونان---بال-طلایی

ویزای یونان 

یونان عضو اتحاد شنگن است و برای سفر به یونان نیاز ویزای شنگن می باشد. اولین مرحله برای درخواست ویزای یونان تکمیل فرم درخواست ویزای یونان است که باید از سفارت مربوطه به صورت حضوری یا اینترنتی دریافت شود. این فرم را باید به همراه مدارک مورد نیاز دیگر در زمان مصاحبه ارائه دهید. جهت تقاضای ویزای یونان، حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه صورت می‌گیرد. 

ویزای-ایتالیا---بال-طلایی

ویزای ایتالیا

ایتالیا عضو اتحاد شنگن است و برای سفر به ایتالیا نیاز ویزای شنگن می باشد. اولین مرحله برای درخواست ویزای ایتالیا تکمیل فرم درخواست ویزای ایتالیا است که باید از سفارت مربوطه به صورت حضوری یا اینترنتی دریافت شود. این فرم را باید به همراه مدارک مورد نیاز دیگر در زمان مصاحبه ارائه دهید. جهت تقاضای ویزای ایتالیا، حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه صورت می‌گیرد.

ویزای-کانادا---بال-طلایی

ویزای کانادا

جهت درخواست ویزا مسافر می بایست مدارک لازم را ترجمه کرده و با مهر رسمی دادگستری نسبت به درخواست آنلاین اقدام نماید. شما می توانید به آژانس بال طلایی مراجعه کنید . همکاران ما ابتدا در سایت سفارت یک حساب کاربری ایجاد می کنند و پرسشنامه ی آنلاین را پر می کنند و چک لیستی از مدارک لازم با توجه به نوع ویزا و شرایط شغلی متقاضی  تهیه خواهند کرد.