رفع ریجکتی کاملاً قانونی

رفع ریجکتی کاملاً قانونی

در اکثر موارد، مخصوصا برای ما ایرانیان یکی از  اصلی ترین دلایل رد شدن ویزا، می توانیم به نداشتن دلیل محکم و قانونی برای برگشت خود از کشور مورد نظر اشاره کنیم و این امر گرفتن ویزا را برای ما غیر ممکن می سازد ،اگر نتوانیم دقیقا با شواهد و مدارکی محکم ثابت کنیم که برنامه ی کوتاه یا بلند مدت ما ،برای ما و کشور مورد نظر سودی ندارد مطمئنا ویزای ما رد خواهد شد.

رفع ریجکتی کاملا قانونی

تیم مشاوره بال طلایی با داشتن اطلاعات و تجربه کافی و به روز هرگز مراجعین خود را در چنین پروسه

پر مخاطره ای قرار نمی دهد و تنها زمانی اقدام به تقاضا  ویزا می نماید که از قبول درخواست ویزا توسط

سفارت اطمینان کامل را حاصل کرده باشد.

چنانچه شما مسافر گرامی از طرق دیگر اقدام به اخذ ویزا نموده و درخواست شما رد (ریجکت)شده است.

تیم مشاوره بال طلایی آماده است تا شما را در زمینه رفع ریجکتی به طور کاملا قانونی و دریافت

مجدد ویزا یاری نماید. برای اطلعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۴۲۱۲۹ تماس حاصل فرمائید.