شرایط گرفتن ویزای توریستی کانادا

شرایط گرفتن ویزای توریستی کانادا

بیشتر متقاضیان ویزای توریستی کانادا به پاسپورت معتبر و خیلی ها به ویزا نیاز دارند.

 

ویزای توریستی کانادا

شما باید افسر مهاجرت را متقاعد کنید که:

• در پایان اقامت موقت کانادا را ترک خواهید کرد.

• از توان مالی لازم برای اداره خود و اعضای خانواده خود در مدت زمانی که در کانادا اقامت دارید، برخوردار می باشید.

• قصد تحصیل و یا کار در کانادا را ندارید مگر آنکه مجوزهای لازم را کسب نمایید.

• فردی قانونمند هستید و دارای سوابق جنایی نمی باشید.

• تمامی مدارک مورد درخواست افسر ویزا را ارائه نمایید تا پذیرش شما میسر گردد.

• باید از سلامت جسمی لازم برخوردار باشید (در صورت نیاز معاینات پزشکی را به انجام برسانید).

• تمامی اعضای خانواده که قصد دارند با متقاضی اصلی وارد خاک کانادا شوند باید هر یک به صورت جداگانه فرم تقاضای ویزا را تکمیل نمایند و وجه ویزا را به حساب سفارت واریز کنند.

• در صورت تشخیص افسر ویزا، شما و یا هر یک از اعضای خانواده باید معاینات پزشکی را انجام دهید و نتیجه آزمایشات را برای بخش صدور ویزا ارسال نمایید تا پس از بررسی های لازم در صورت صلاحدید افسر ویزا نسبت به صدور ویزا برای شما و یا هر یک از اعضای خانواده اقدام گردد.

• دعوتنامه؛ درخواست ویزای توریستی کانادا مستلزم ارائه دعوتنامه از سوی میزبان در کانادا می باشد، اطلاعات ذیل به دوستان و یا بستگان شما در تهیه و تنظیم دعوتنامه کمک می کند.ارائه دعوت نامه تضمین کننده صدور ویزای دیدار نمی باشد. افسران ویزا درخواست متقاضی را مورد ارزیابی قرار می دهند و تعیین می نمایند که متقاضی حائز شرایط مندرج در قانون مهاجرت می باشد و یا خیر.