معرفی شهر اتاوا

اتاوا بین شهرهای تورنتو و مونترآل کانادا واقع شده است. این شهر در قسمت جنوبی رودخانه اتاوا قرار دارد که استان های انتاریو و کبک را از هم جدا ساخته است. اتاوا یکی از سردترین و از سربزترین پایتخت های جهان است. اتاوا یک شهر دوزبانه و دارای فرهنگ های متفاوت است. نیمی از مردم این شهر به زبان انگلیسی و نیمی دیگر به زبان فرانسه و همچنین زبان های دیگر تکلم می کنند. هزینه های زندگی در اتاوا علی رغم پایتخت بودن آن ارزان تر از دیگر شهرهای بزرگ کاناداست.

معرفی شهر اتاوا

اتاوا به همراه گاتینو که در ایالت کبک واقع شده منطقه پایتختی ملی را تشکیل می‌دهند. نخستین سکونتگاه‌های اروپایی در منطقه به خاطر صنعت چوب بوجود آمدند. پس از جنگ سال ۱۸۱۲، مهاجرت به اتاوا از سوی دولت تشویق شد و جمعیت آن به سرعت رشد کرد. سرهنگ جان بای در سال ۱۸۳۲ ابتکار ساخت کانال ریدو (Rideau) را به‌دست گرفت، تا مسیری جایگزین با فاصله‌ای دورتر از مرز آمریکا به سوی مونترال باشد. شهری که به این ترتیب به وجود آمد که بای تاون (Bay town) نامیده شد.

ساختمان پارلمان در اتاوا بر روی یک تپه شیب‌دار، به نام پارلمان هیل، در نزدیکی شروع کانال ریدو ساخته شده‌است. در تاریخ ۳ فوریه سال ۱۹۱۶ در این ساختمان آتشسوزی رخ داد. سپس در سال ۱۹۲۲ ساختمان کنونی به همراه برج صلح که  اینک نماد پایتخت بشمار می‌آید تکمیل شد.