ممنوع الورود بودن به کانادا

ممنوع الورود بودن به کانادا

اکثر دلایل ممنوع الورود بودن به  کانادا  به علت قرار گرفتن در یکی از گروه های زیر است:

  • کسانی که خطر امنیتی برای کانادا دارند نظیر کسانی که عضو گروه های تروریستی هستند یا در سازمان هایی عضو هستند که دولت کانادا آنها را از لحاظ امنیتی خطرناک تلقی می کند.
  • کسانی که حقوق بشر یا حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته اند.
  • کسانی که مرتکب خلاف های سنگین شده اند.
  • کسانی که عضو دسته ها و گروه های خلافکار بوده اند.
  • کسانی که به دلیل بیماری سلامت جامعه کانادا را به خطر می اندازند و یا آنکه هزینه های سنگین بر دوش نظام پزشکی کانادا وارد می کنند.
  • کسانی که نمی توانند یا نمی خواهند پس از ورود به کانادا هزینه زندگی خود و افراد وابسته به خود را تقبل کنند.
  • کسانی که هنگام اقدام برای مهاجرت دروغ گفته باشند یا حقایقی را پنهان کرده باشند.
  • کسانی که ورودشان به کانادا با قوانین مهاجرتی کانادا در تضاد است یا آنکه هنگام حضور در کانادا به عنوان مقیم دائم شرایط حفظ اقامت را رعایت نکرده باشند.
  • کسانی که همراهشان (معمولا یکی از افراد خانواده) به کانادا ممنوع الورود باشد.

ممنوع الورود بودن به کانادا